Byggsopor

Hämtning, lastning och transportering. Välj den enkla vägen till återvinning för byggsopor.

Smidig hantering av byggsopor 

Med ett säkert och enkelt lyft av en sopburk eller container kan du få undan dina byggsopor mycket effektivare än vid manuell hantering. Skapa en bättre arbetsmiljö och låt arbetslaget fokusera på byggarbetet. Vi tar soporna;  du får hämtning, tömning och transport till återvinningscentral av en leverantör som vet hur det fungerar på byggarbetsplatser, och som har lastbilar som är godkända och besiktigade för lyft. Läs mer om hur vi hjälper olika byggföretag och kommunala fastighetsbolag med byggsopor här!

Vad kostar en container med blandat avfall?

Det beror på hur stor containern eller sopburken är, och hur svårt lyft som ska göras. Hör av dig till oss så får du rutinerade kranbilsförare som har all behörighet och utbildning som krävs för höga lyft. Genom åren har vi hjälpt både stora och mindre byggföretag att få undan byggsopor, men också att hjälpa till med montering och lyft av konstruktionsdelar.

Hur högt kan en sopburk lyftas?

Det finns olika storlekar och mått på sopburkar eller container. De lyftkranar som finns hos oss klarar de flesta höjder, och du kan räkna med att vi kan hämta byggsopor så högt som 20 våningar upp. Det ger dig alla möjligheter att hämta byggsopor smidigare och enklare, utan att din byggprocess störs av att dina kollegor behöver ägna tid åt att se till att byggsopor kommer bort från byggarbetsplatsen. Smidighet och bekvämlighet betalar sig i längden.

Hur kan du spara arbetskraft med hjälp av en container för byggsopor?

Att lyfta en container upp till fjärde våningen och lasta på alla byggsopor sparar tid, arbetskraft och i förlängningen också pengar. Det sparar spring på arbetsställningar, sparar muskler och minskar risken för arbetsskador när kollegorna inte själva behöver transportera ner överblivet material och sopor. Istället lastar de tillsammans med oss direkt från den våningen där soporna finns. Det ökar både säkerhet och effektivitet i arbetet.

Är Björns Åkeri anslutna till ID06?

Självklart. För oss är det viktigt att dra vårt strå till stacken för en säkrare och tryggare byggbransch. Det är också därför alla som arbetar hos oss har utbildningen Safe Construction Training för att minska risken för arbetsplatsolyckor. Att arbeta efter gällande bransch- och arbetsmiljöregler är inget vi tummar på. Vill du boka transport med en ID06-ansluten partner som också kör specialtransporter, eller veta mer om hur vi löser olika lyft är du varmt välkommen att kontakta oss.

Visste du att Björns Åkeri ibland hjälper brandkåren?

Vid fall där det finns risk för ras efter släckning har vi under flera tillfällen fått assistera brandkåren för att hämta material från förstörda hus och byggnader. Det gör att du får en leverantör som har kompetens om lyft utöver det vanliga. Det tillsammans med mångårig erfarenhet av specialtransporter ger dig lösningar på alla möjliga lyft och förflyttningar. Vill du veta mer om hur vi arbetar?