Kvalitets & Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Björns Åkeri Gävle AB är ett serviceföretag inom transportbranschen som på ett professionellt sätt ska utföra transporter som motsvarar kundens förväntningar.

Därför ska arbetet bedrivas enligt följande:
 • skapa goda relationer med kunderna
 • slutföra transporttjänster på överenskommen kvalitetsnivå
 • alltid uppfylla givna löften
 • alltid ha fordonen i bästa skick
 • alltid låta personalen ta del av relevant information
 • leverera i rätt tid och i rätt skick
 • arbeta för hög säkerhet
 • personalen ska vara kunniga och motiverade för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till hög kvalitet och ett bra miljöarbete

Miljöpolicy

Utifrån kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar ska vi erbjuda marknaden vägtransporttjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska värna om den yttre och inre miljön inom åkeriet utifrån de egna resurserna och ta hand om miljöriskavfall​​​​​​​ på ett ansvarsfullt sätt.

Med utgångspunkt från företagets egna resurser och ambitioner ska vi arbeta för att:

 • reducera drivmedelsförbrukningen i förhållande till utfört transportarbete.
 • följa aktuella lagar samt föreskrifter i tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som företaget berörs av.
 • att inom ramen för företagets miljöledningssystem uppnå de fastställda miljömålen.
 • ha en transportlogistik som är skonsam mot miljön.
 • ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete.
 • ha en beredskap för nödlägessituationer.
 • uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.
 • vid nyanskaffning av transportfordon och andra utrustningar överväga miljöanpassade alternativ.
 • medarbetarna ska vara kunniga och motiverade för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till hög kvalitet och ett bra miljöarbete.