Kvalitets & Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att:
  • skapa goda relationer med kunderna
  • slutföra transporttjänster på överenskommen kvalitetsnivå
  • alltid uppfylla givna löften
  • alltid ha fordonen i bästa skick
  • alltid låta personalen ta del av relevant information
  • leverera i rätt tid och i rätt skick
  • arbeta för hög säkerhet

Miljöpolicy

Utifrån kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar ska vi erbjuda marknaden vägtransporttjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.  Vi ska värna om den yttre och inre miljön inom åkeriet utifrån de egna resurserna och ta hand om miljöriskavfall​​​​​​​ på ett ansvarsfullt sätt.