Prefab-tält gör nytta i byggprojekt

Ett Prefab-tält ser till att du som hantverkare och byggföretag i lugn och ro kan förbereda byggelement under tak.  Hos oss kan de stå klara tills det är dags att köras till byggplatsen, och då har du en trygg transportlösning via oss. Med planering och förbedelse kan du snabba upp byggprocessen och i kombination med vårt tunggodslager både spara kostnader och använda resurser effektivare. Här kan du läsa om hur några av kunder har använt våra Prefab-tält. Vill du veta mer om hur en lösning kan se ut eller prata med någon av våra kunder direkt är det allra enklaste att kontakta oss via telefon. Välkommen!

Prefab-tältet gav bättre byggprocess för HMB Construction

Prolympia i Gävle är en skola byggd speciellt för elever som vill kunna utvecklas inom idrott. Idag är det en av landets ledande skolor inom idrott och ligger vackert belägen på Sätraåsen i nära anslutning till flera olika idrottshallar i Gävle. HMB Construction, som är ett av Sveriges trettio största byggföretag, fick uppdraget att bygga skolan för Fastpartners räkning 2017. För att skapa en kostnadseffektiv byggprocess valde HMB Construction att med hjälp av Prefab-tält förproducera enheter hos Björns Åkeri.

Varför valde HMB Construction en lösning med Prefab-tält?

I alla byggprojekt är en fungerande logistik och smidig planering viktiga framgångsfaktorer för att tidplanen hålls och resurserna används kostnadseffektivt. Att kunna ha vissa bygg-element klara i förtid och klara, exempelvis innan bottenplattan är gjuten, kan lätta på tidspressen i projektet. Det skapar en bättre arbetsmiljö och ger bättre utrymme för bättre planering och bättre resultat. Dessutom kan det också påverka kostnadsbilden överlag postivit. För HMB Construction var det därför självklart att välja Björns Åkeri för att kunna optimera byggprocessen. Genom att vi finns på plats i Gävle och även kan erbjuda transportering av byggelement så blev det ett självklart val. Något vi är väldigt stolta över.

Vilken typ av byggelement tillverkades HMB Construction hos Björns Åkeri?

Hos oss finns två olika Prefab-tält som totalt erbjuder 600 kvadratmeters arbetsyta. Det finns en travers installerad för att kunna flytta element när det behövs och tälten skyddar mot både vind, regn och snö. I arbetet med Prolympia så valde HMB Construction bland att bygga stommar, väggblock, mellanpelare och väggar som prefab. Bland annat göts betongsocklar hos oss. De väggar som tillverkades i det här fallet var 4 x 3 meter, men enheter upp till 6 meter är möjliga att göra. Väggarna förvarades sedan hos oss tills det var dags för montering, och byggmaterialet kunde levereras med avrop och helt on demand med hjälp av transporter från oss.

Hur löser Björns Åkeri transport av byggelement?

Hos oss finns rutinerad kranbilsförare och flertalet kranbilar. Dessutom har vi stor erfarenhet av specialtransporter och du kan räkna med fullt utrustade bilar för känsliga byggelement som väggar och väggblock. Till exempel så har vi byggt egna specialtillverkade ställ för att kunna garantera en säker transport. Vi har också lång erfarenhet av att hjälpa till med montering av takstolar och andra byggelement som ska monteras på höga höjder.

Var förvaras byggelementen under tiden?

Antingen i Prefab-tälten eller på vårt tunggodslager. Vi kör på avrop och ser till att allt är på plats när det behövs.