Allmänna villkor

Allmänna villkor - mellanlagring Björns Åkeri


Mellanlagring Katrineborgsvägen X, gård utomhus, inhägnat:

 • Avisering av ankommande transporter skall alltid ske via ifyllt formulär på www.bjornsakeri.se/avisering senast kl 12.00 arbetsdagen före planerad ankomst.
 • Fast avgift per tillfälle för lossning (1000 kr) och upplastning (1000 kr) oavsett godsmängd. Priser 2022.
 • Avser gods på pall som kan lossas och lastas med ordinarie lastmaskin/utomhustruck.
 • 30 dagars mellanlagring utomhus ingår.
 • Gods som fortfarande står kvar efter 30 dagar debiteras för upptagen lagringsyta (40 kr/m2 och månad). Det sker i förskott och kalendermånadsvis (för varje påbörjad kalendermånad).
 • Skrymmande gods som behöver lossas med kranbil eller specialtruck hanteras separat. Lossning och upplastning debiteras per timme och typ av maskin, lagring debiteras från dag 1 (40 kr/m2 och månad. Priser 2022).
 • Vid krav på mellanlagring i väderskyddat eller uppvärmt utrymme, kontakta oss före så vi bekräftar tillgänglighet.
 • Vi nekar aldrig en lossning så länge fraktsedeln tydligt anger vår adress som mottagare.
 • En icke aviserad ankommande transport debiteras en utredningsavgift (500 kr).
 • Varje aviserad inleverans för mellanlagring på vår gård återbekräftas via epost till er som godsägare/kund senast kl 12.00 arbetsdag efter lossning.
 • Ev tilläggstjänster i samband med lossning, mellanlagring eller lastning beställs och debiteras separat. Läs mer om våra tilläggstjänster.


Mellanlagring Johannesbergsvägen X, uppställningsyta, inhägnat:

 • För i första hand skrymmande gods/större godsmängder som behöver lossas med kranbil eller specialtruck.  Lossning och upplastning debiteras per timme och typ av maskin, lagring debiteras från dag 1 (40 kr/m2 och månad. Priser 2022).
 • Vi nekar aldrig en lossning så länge fraktsedeln tydligt anger vår adress som mottagare.
 • En icke aviserad ankommande transport debiteras en utredningsavgift (500 kr).
 • Varje aviserad inleverans för mellanlagring på vår gård återbekräftas via epost till er som godsägare/kund senast 12.00 arbetsdag efter lossning.
 • Ev tilläggstjänster i samband med lossning, mellanlagring eller lastning beställs och debiteras separat. Läs mer om våra tilläggstjänster.