Vid ankomst av transport

Nedan textblock kommer med i mail till avisering@bjorns.se (även till godsägaren, oifyllt, som en del av bekräftelsemailet). Rubriken på mailet till avisering@bjorns.se motsvarar formulärets uppgifter Mottagen avisering: Godsägare-Fakturareferens-Förväntat ankomstdatum. Syftet är att kontoret dels kan skriva ut underlag till gården för att ta emot ankommande bilar och dels för kontoret att fylla i uppgifter och bekräfta till Godsägaren när godset ankommit/avgått. Utifrån underlagen som gården lämnat in till kontoret.