Logistiktjänster

Förutom våra tjänster hyr vi även ut redskap, maskiner och övrig utrustning för dig som har behovet. 

Våra logistiktjänster

Björns Åkeri är specialiserade på lyft och transporter. Men vi har även tilläggstjänster som kan underlätta för dig före, under som efter själva transport och lyft.
Det kan handla om möjligheten att tillfälligt mellanlagra och konsolidera gods innan det ska transporteras till bygget och lyftas på plats.
Det kan även handla om tilläggstjänster såsom ankomstkontroll och sorteringar av godset vid lossning. Eller att utföra kvalitetskontroller, mätningar eller montering av materialet enligt era instruktioner ute på lossningsplatsen. Vi erbjuder även inbärningar av exempelvis kök och inredning hela vägen.
Vi vill vara er helhetspartner inom bygglogistik. Berätta vad som skulle vara värdefullt för er.
Vill du använda dig av vår service att mellanlagra och konsolidera gods före slutlig transport till byggplatsen
Som kund till oss av transporter och lyft så ingår att ni kan mellanlagra godset i upp till 30 dagar på vår gård. Ni betalar en avgift för att vi lossar och lastar upp godset. Det enda ni behöver göra är att avisera leveransen senast kl 12.00 arbetsdagen före godset ankommer till vår gård. Våra öppettider för lossning är 07.00-16.00 måndag till torsdag samt 07.00-15.00 på fredagar.
Skulle ni behöver mellanlagra godset en längre period än 30 dagar, erbjuder vi även dera. Ni behöver kanske mellanlagring av mer kontinuerligt karaktär eller att ett projekt blivit försenat. Vi erbjuder flera typer av kvalitet på lageryta. Se Allmänna villkor mellanlagring gods Björns Åkeri.

Våra tilläggstjänster

Du vet väl om att:
· Vi kan utföra ankomstkontroll av gods
· Kontrollera, dokumentera och rapportera transportskador samt göra detaljerad leveransavstämning mot följesedel.
[BILDER från verkligheten med mycket människor synliga som utföra dessa tilläggstjänster]
· Vi kan utföra tilläggstjänster i samband med transport och lyft
· Kontroll, mätning, montering, inbärning, avemballering, återvinning [BILDER från verkligheten med mycket människor synliga som utföra dessa tilläggstjänster]
· Vi kan medverka tidigt i byggprojekten och tillsammans med er säkra smart bygglogistik redan från start.
· ….
[BILDER från verkligheten med mycket människor synliga. I detta fall i en möteslokal/administrativt möte]

Allmänna villkor mellanlagring Björns Åkeri


Mellanlagring Katrineborgsvägen X, gård utomhus, inhägnat:

 • Avisering av ankommande transporter skall alltid ske via ifyllt formulär på www.bjornsakeri.se/avisering senast kl 12.00 arbetsdagen före planerad ankomst.
 • Fast avgift per tillfälle för lossning (1000 kr) och upplastning (1000 kr) oavsett godsmängd. Priser 2022.
 • Avser gods på pall som kan lossas och lastas med ordinarie lastmaskin/utomhustruck.
 • 30 dagars mellanlagring utomhus ingår.
 • Gods som fortfarande står kvar efter 30 dagar debiteras för upptagen lagringsyta (40 kr/m2 och månad). Det sker i förskott och kalendermånadsvis (för varje påbörjad kalendermånad).
 • Skrymmande gods som behöver lossas med kranbil eller specialtruck hanteras separat. Lossning och upplastning debiteras per timme och typ av maskin, lagring debiteras från dag 1 (40 kr/m2 och månad. Priser 2022).
 • Vid krav på mellanlagring i väderskyddat eller uppvärmt utrymme, kontakta oss före så vi bekräftar tillgänglighet.
 • Vi nekar aldrig en lossning så länge fraktsedeln tydligt anger vår adress som mottagare.
 • En icke aviserad ankommande transport debiteras en utredningsavgift (500 kr).
 • Varje aviserad inleverans för mellanlagring på vår gård återbekräftas via epost till er som godsägare/kund senast kl 12.00 arbetsdag efter lossning.
 • Ev tilläggstjänster i samband med lossning, mellanlagring eller lastning beställs och debiteras separat. Läs mer om våra tilläggstjänster.
​​​​​​​

Mellanlagring Johannesbergsvägen X, uppställningsyta, inhägnat:

 • För i första hand skrymmande gods/större godsmängder som behöver lossas med kranbil eller specialtruck. Lossning och upplastning debiteras per timme och typ av maskin, lagring debiteras från dag 1 (40 kr/m2 och månad. Priser 2022).
 • Vi nekar aldrig en lossning så länge fraktsedeln tydligt anger vår adress som mottagare.
 • En icke aviserad ankommande transport debiteras en utredningsavgift (500 kr).
 • Varje aviserad inleverans för mellanlagring på vår gård återbekräftas via epost till er som godsägare/kund senast 12.00 arbetsdag efter lossning.
 • Ev tilläggstjänster i samband med lossning, mellanlagring eller lastning beställs och debiteras separat. Läs mer om våra tilläggstjänster.