Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att:

  • skapa goda relationer med kunderna
  • slutföra transporttjänster på överenskommen kvalitetsnivå
  • alltid uppfylla givna löften
  • alltid ha fordonen i bästa skick
  • alltid låta personalen ta del av relevant information
  • leverera i rätt tid och i rätt skick
  • arbeta för hög säkerhet

 

Se även vår miljöpolicy! Klicka på ikonen nedan:

miljopolicy